jeudi 30 août 2018

Programa 01/09-02/09/2018

Salama tompoko

Indro ny programa week-end izao

Ny sabotsy 01/09/2018:

- Fiofanan'ny ray aman-dreny sy ireo Mpiantoka ny zaza hatao batisa amin’ny 14h30

- Hisy fianarana Soratra Masina momban'ny fiantsoana sy ny fanoloran-tena izay hanomboka amin’ny 16h30 ka aorian'izany fampianarana izany indrindra no handinihantsika par groupe ny thème roa izay homena antsika amin'io fotoana io ka anasana antsika rehetra hanotrona izany.

- Hisy ny fotoam-pifohazana  izay hanomboka amin'ny 18h30

Ny alahady 02/09/2018 :

- Hisy fotoam-pivavahana litorjika arahina Batisa sy fandraisana ny Fanasan'ny Tompo amin’ny 11h

- Ny komity dia hivory aorian'ny fotoam-pivavahana

Pasitera LOTERA